• RAMOWY ROZKŁAD DNIA

           PUNKT PRZEDSZKOLNY W RYCHNOWIE

     

    Czas trwania czynności

     

    Czynności dzieci i nauczyciela

     

    800 – 830

     

     

     

     

     Schodzenie się dzieci.

     Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka:

    - zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze,  

     

     Zabawy i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym:

    - ćwiczenia artykulacyjne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne , gry i zabawy stolikowe prowadzenie obserwacji pedagogicznej,

     

    830 - 845

     

     

    - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,

    - czynności higieniczno -  porządkowe.

     

    845 – 945

     

     

     Działalność wychowawczo-edukacyjna:

    - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. Sytuacje edukacyjno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci, zabawy logiczno- matematyczne, konstrukcyjne, zajęcia plastyczne.

     

     

    945 -  1030

     

     

     Śniadanie:

    - czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne(mycie zębów) i samoobsługowe

     

     

    1030  - 1100

     

     

     Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:

    - zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci.

     

     

    1100 – 1215

     

     

    Pobyt na powietrzu:

    - czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie,

    - gry sportowe, zabawy ruchowe proponowane przez nauczycielkę,

    - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

    - obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery.

    (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).

     

     

    1230- 1300

     

     

     

    1300- 1400 *

     

     

     Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym i ogólnorozwojowym:

    - słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej,

    - ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć wychowawczo-edukacyjnych,

    - zabawa ruchowa proponowana przez nauczycielkę.

     Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, higieniczne czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków.

    Obiad- czynności higieniczne.

    Odpoczynek poobiedni – w grupach młodszej odpoczynek na leżakach (relaks przy muzyce, słuchaniu opowiadań z literatury dziecięcej; w starszych grupach spotkanie z książką, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia itd.

     

    1400- 1430

     

    Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub  nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

     

    1430- 1500

     

    Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, praca w małych zespołach i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. W małych zespołach, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

    Odbiór dzieci przez rodziców.

     

     

    *Od godziny 13.00 do grupy dołączają dzieci z oddziału przedszkolnego „0”, które zostają dłużej w placówce.

     Od godziny 15.00 do godziny 16.00 dzieci mogą pozostać pod opieką wychowawcy świetlicy, jednakże tylko za jego zgodą i na pisemny wniosek rodzica. (dotyczy dni, gdy świetlica pracuje do godz. 16.00).


                                                                                                                                              Jakub Pokojowczyk - Dyrektor placówki