• Lista Nauczycieli i Pracowników Szkoły oraz Punktu Przedszkolnego

  • 1. Jakub Pokojowczyk - dyrektor Szkoły, język polski, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

   2. Jolanta Bednarek - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny

   3. Renata Kościelak - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, WDŻ

   4. Marlena Stojecka - matematyka, fizyka, informatyka

   5. Justyna Filipowicz - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pedagog specjalny

   6. Sylwia Wawrzyniak - edukacja przedszkolna, arteterapia 

   7. Małgorzata Agaciak - edukacja przedszkolna, rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, wychowawca świetlicy

   8. Klaudia Melka - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

   9. Katarzyna Szenfeld - język angielski, język niemiecki 

   10. Dorota Szwedek - Wypych - chemia, biologia, przyroda, wychowawca świetlicy

   11. Jolanta Gilicka - nauczyciel bibliotekarz 

   12. Anna Olczyk - informatyka, nauczyciel wspomagający 

   13. Tomasz Zdanowicz - język polski, historia, edukacja dla bezpieczeństwa 

   14. Michał Szurek - geografia 

   15. Maciej Elegańczyk - wychowanie fizyczne, SKS 

   16. Ks. Przemysław Krzywański - religia

   17. Elżbieta Lesińska - biologia, chemia, przyroda, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

   18. Alicja Kwiryng - edukacja przedszkolna, pomoc przedszkolna

   19. Emilia Kulas - sekretarz szkoły

   20. Urszula Gabrysiak - sprzątaczka, pomoc przedszkolna


   Ze szkołą współpracują na stałe: 

   - Małgorzata Brzęcka - księgowa 

   - Maciej Głowacki - starszy specjalista BHP

   - Lech Błaszczyk - specjalista w zakresie P. poż.