• Dzień Kredki w przedszkolu
    • Dzień Kredki w przedszkolu

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Kredki .

        20 listopada obchodziliśmy w przedszkolu ,,Dzień Kredki". Celem tego dnia było zapoznanie i utrwalenie kolorów, integracja grupy, kształcenie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności liczenia oraz reakcji na sygnał dźwiękowy. Na początku dzieci wysłuchały piosenki pod tytułem ,,Kolorowe kredki", a później wspólnie zastanawialiśmy się ,,co by było gdyby nie było kolorów ".Przedszkolaki świetnie wykazały się dużą pomysłowością odpowiadając na pytanie. Następnie zamieniliśmy się w poszukiwaczy kolorów ukrytych w naszej sali. Świetną zabawą było dla dzieci segregowanie kolorowych kredek oraz zabawy w kolory przy tablicy multimedialnej. Nie zabrakło również kolorowania kredkami na dużym formacie papieru. Sprawiło to dzieciom mnóstwo frajdy . Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał dyplom za wspólne zabawy w tym dniu . Było u nas kolorowo i wesoło. Dziękujemy wychowawczyni Sylwii Wawrzyniak oraz Alicji Kwiryng za przygotowanie atrakcjnego dnia dla naszych przedszkolaczków. 

   • Konkurs literacki "Jesienny czas"
    • Konkurs literacki "Jesienny czas"

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs literacki .

     Na przełomie października i listopada 20r. w naszej szkole ogłoszony został Szkolny Konkurs Literacki „Jesienny czas”. Zadanie miało polegać na napisaniu opowiadania, w którym akcja będzie się działa jesienią. Do konkursu stanęło dziewięcioro uczniów. Ostatecznie wybrano cztery opowiadania. Pierwsze miejsce zajęła Nadia Karpisiewcz z klasy VI, której opowiadanie zawierało przejmujące momenty nawiązania do obecnej epidemii koronawirusa. Jednak mimo wszystko nie zapomniała o jesieni. Drugie miejsce przypadło Mai Filipowicz z klasy VII. Uczennica lekko i jesiennie napisała opowiadanie, które jakby wychodziło z kartki do czytelnika. Po prostu czytający stawał się częścią tej historii. Trzecie miejsce było dla Michała Szalkiewicza z klasy VI. To opowiadanie było pokłosiem omówienia lektury szkolnej. Michał wymyślił kolejną przygodę bohaterów książki „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Z kolei wyróżnienie otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu Antoni Kmieć z klasy V. Jego opowiadanie było bardzo przyjemne w czytaniu i oprawione pięknymi ilustracjami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu.

                 Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Tomasza Zdanowicza, nauczyciela języka polskiego i organizatora konkursu. Pan Tomasz wręczył młodym literatom nagrody pozyskane od sponsorów właśnie na ten cel, by nasi uczniowie mieli motywację do dalszego rozwoju swoich talentów.

    • Szkolny konkurs plastyczno-techniczny "Dobre rady na odpady''

    • Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-technicznego "Dobre rady na odpady - Eko-stworek z materiałów wtórnych"

      

     Organizatorem konkursu jest :

      Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie

      

     Cele:

     • wykazanie się umiejętnością tworzenia prac z surowców wtórnych,

     • rozumienie zasad segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych

     materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła.

      

     Zasady ogólne:

     • konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej,

     • uczestnicy wykonują „eko-stworka” z surowców wtórnych takich jak:

     zużyte gazety, pudełka kartonowe, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych i innych, sznurek, druciki, stare sprężynki od długopisów, itp.,

      

     • do pracy należy dołączyć karteczkę, na której ma znajdować się imię i nazwisko

     autora oraz klasa (prace będą oceniane na poziomie poszczególnych klas w kategoriach: klasa I-III , IV-VI oraz VII-VIII),

      

     • prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30,11,2020 r. do świetlicy do p. Małgorzaty Agaciak

     • do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – według wzoru zamieszczonego poniżej

      

     Kryteria oceny prac:

     • zgodność pracy z tematyką konkursu,

     • oryginalność i pomysłowość oraz estetyka wykonania,

     • spełnienie ogólnych zasad konkursu.

      

      

      

     Jury konkursowe wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Decyzja jury jest ostateczna,

     a przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

     Prace nie będą zwracane.

      

      

      

     ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

     Wyrażam zgodę na udział mojego

     dziecka ...........................................................................................................................

     w Konkursie plastyczno-technicznym „Dobre rady na odpady - Eko-Stworek z materiałów wtórnych” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rychnowie oraz na nieodpłatną wystawę oraz publikację pracy mojego dziecka oraz zamieszczenie danych (imienia, nazwiska, klasy i szkoły) w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych organizatora.

                

                                                    ...............................................................................

                                                    czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

   • Odkręcamy i zbieramy!
    • Odkręcamy i zbieramy!

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Odkręcamy i zbieramy!.

          Przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie pojawiło się metalowe serce na nakrętki. Pomysł powstania serca zrodził się w głowie Pani Iwony Prus , która wspomniała o tym na zebraniu Rady Rodziców.  Wszystkim inicjatywa bardzo się spodobała.

        „Odkręcamy i zbieramy” to hasło, które przewodzi naszej  akcji. Nakrętki są zbierane na szczytny cel, aby pomóc w leczeniu chorych dzieci. Ale też pamiętajmy, że zbieranie nakrętek to dbałość o środowisko, gdyż nakrętki będą poddawane recyklingowi.

         Serce zostało całkowicie sfinansowane przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Pieniądze pochodziły bowiem ze składek na Radę Rodziców. Do zrealizowania tego pomysłu zobowiązał się Pan Sebastian Kwiryng – tata naszych uczniów.

         Serdecznie dziękujemy  wspaniałym uczniom i rodzicom za Wasze wsparcie i mocne zaangażowanie w tę inicjatywę. Pokazaliście, że jesteście otwarci na drugiego człowieka. Trzeba odwagi oraz wielkości ducha, by bezinteresownie pomagać . Jesteśmy z  Was dumni!

   • Pasowanie na Ucznia Szkoły
    • Pasowanie na Ucznia Szkoły

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pasowanie na Ucznia Szkoły .

           6 listopada 2020 roku w naszej szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Najpierw Pasowanie Przedszkolaków a potem Ślubowanie Pierwszoklasistów. O godz.11.00 na sali gimnastycznej w obecności rodziców  rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia szkoły.

          Na początku głos zabrał pan Dyrektor witając wszystkich zebranych. Odczytał też list skierowany do pierwszoklasistów  od wychowawczyni Jolanty Bednarek, która nie mogła uczestniczyć w tym jakże ważnym dla pierwszoklasistów dniu.

         Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne, taneczne oraz plastyczne. Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, wręczając pamiątkowe dyplomy. Potem było mnóstwo życzeń i prezentów. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne. 

          Należy także wspomnieć, iż na początku uroczystości wszyscy odśpiewali hymn państwowy w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Natomiast 10 listopada dokładnie o godzinie 11:11Mazurka Dąbrowskiego odśpiewały dzieci z przedszkola.

          Warto także wspomnieć, iż w czasie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali wyprawki czytelnicze. Zostały one przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyprawki przyszły do szkoły w dniu uroczystości, więc tym bardziej cieszymy się, że w tak wyjątkowym dniu mogliśmy je wręczyć naszym uczniom.

        Dziękujemy Pani Małgorzacie Agaciak i pani Renacie Kościelak, które były odpowiedzialne za przygotowanie dzieci do występów. Dziękujemy uczniom należącym do Pocztu Sztandarowego Szkoły i ich opiekunce pani Justynie Filipowicz za obecność podczas ślubowania i pasowania.   

      

   • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
    • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA .

     6 listopada 2020 roku odbyło się ważne wydarzenie dla dzieci z naszego przedszkola czyli Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności -dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem i być dzielnym przedzkolakiem. Po złożonej obietnicy, pan Dyrektor dokonał uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, medal oraz upominek. Dzięujemy pani Sylwii Wawrzyniak i Alicji Kwiryng za trud pracy włożony w przygotowanie naszych maluszków do pasowania. 

   • Dzień Postaci z Bajek w naszej szkole
    • Dzień Postaci z Bajek w naszej szkole

    •   5 listopada 2020r. przedszkolaki, zerówkowicze, pierwszoklasiści i  drugoklasiści obchodzili Międzynarodowy  Dzień Postaci z Bajek. Postanowiliśmy kontynuować rozpoczęte w zeszłym roku święto, jednak ze względu na utrudnienia związane z coronawirusem każada klasa ochodziła ten bajkowy dzień w swoich klasopracowniach wspólnie z wychowawcą. 

         Przedszkolaki wzięły udział w niecodziennym spotkaniu, opowiadały o swoich ulubionych bajkach, wcielały się w ulubionych bohaterów. Aby wykazać się znajomością bajek tych znanych i mniej znanych maluszki rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie. Były też muzyczne zgadywanki, zabawy ruchowe i prezentacja przebrań. 

         Natomiast zerówkowicze zostali zaproszeni przez swoją wychowawczynię w podróż do "Zaczarowanej Krainy Baśni". Były bajkowe zabawy z chustą animacyjną, improwizacje ruchowe oraz wiele zabaw takich jak:  "Magiczna liczba", "Zatrute jabłko" czy "Pomagamy Kopciuszkowi". Dużo radości sprawił najmłodszym "Baśniowy Bal", który był uwieńczeniem tego niezwykłego dnia. 

         Pierwszaki również bawiły się wspaniale. Pani Małgosia przygotowała dla nich zagadki. w ogromnym koszu przyniosła mnóstwo rekwizytów wśród, których był nawet pantofelek Kopciuszka. Było też rysowanie bajkowych  postaci, zabawy przy muzyce i czytanie bajki "Księżniczka na ziarnku grochu.

         Również  wychowawczyni klasy drugiej sprawiła,że był to magiczny dzień dla jej wychowanków. Uczniowie wzięli udział w bajkowym  quzie oraz w bajkowych  kalamburach. Dzieci wspaniale wcielały się bajkowe postacie, wykorzystując do tego ćwiczenia swoje przebrania, rózne rekwizyty i wyobraźnię. Pamiętały, że w bajkach zawsze zwycięża dobro. Były też zabawy ruchowe, plastyczne  i konkurencje sprawnościowe. 

         Na koniec wszystkie dzieci odwiedziła Myszka Minnie i obdarowała je cukierkami. 

       Dziękujemy pani Sylwii Wawrzyniak, pani  Klaudii Melce, pani Małgorzacie Agaciak i pani Renacie Kościelak za przygotowanie i organizację tego święta w naszej szkole i przedszkolu. Pani Alicji Kwiryng dziękujemy za wcielenie się w rolę Myszki Minnie.

   • Warsztaty filmowe
    • Warsztaty filmowe

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty filmowe .

          W październiku 2020 roku rozpoczęliśmy cykl zajęć filmowych, dla uczniów klasy 8. Tak jak w poprzednim roku szkolnym, warsztaty prowadził pan Fryderyk Rubas- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Kaliszu, którego wielką pasją jest tworzenie krótkich filmów okolicznościowych.

        Chłopcy od naszego gościa dowiedzieli się, co jest istotne przy tworzeniu filmu, jak do tematu podejść twórczo i z pasją, oraz z jakich programów korzystać. Dla przykładu nauczyciel zaprezentował własne etiudy filmowe pokazujące życie szkolne klas, w których na co dzień uczy, ale także te, które tworzy prywatnie dla przyjemności i na zlecenie.

        Owocem naszych warsztatów, będzie  film o klasie 8, który stworzą sami uczniowie. Będzie on stanowił świetną pamiątkę wspólnie spędzonych lat w Szkole Podstawowej w Rychnowie.

   • Pomoc dla Sandry
    • Pomoc dla Sandry

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pomoc dla Sandry .

             Tak jak  dużo instytucji i organizacji w regionie, tak i nasza szkoła przyłączyła się po raz kolejny do akcji pomocy małej Sandrze mieszkającej w naszej gminie. Dziewczynka potrzebuje pomocy specjalistycznej. W ciągu kilku miesięcy organizowano rozmaite akcje, w trakcie których zbierano pieniądze na leczenie małej Sandry. Kwota jest astronomiczna licząca kilka milionów złotych. Przyłączyliśmy się więc do pomocy i zorganizowaliśmy w październiku 2020r.  niewielką zbiórkę pieniędzy w naszej szkole. Uczniowie byli bardzo hojni. Ostatecznie jako szkoła wpłaciliśmy 300 zł na konto małej Sandry za pośrednictwem strony WWW.siepomaga.pl . Jednocześnie dziękujemy za dobre serca uczniów i organizację zbiórki Panu Tomaszowi Zdanowiczowi opiekunowi Samorządu Uczniowskiego i koła wolontariatu.

   • Jesień w obiektywie - projekt na zajęciach koła teatralnego
    • Jesień w obiektywie - projekt na zajęciach koła teatralnego

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Jesień w obiektywie - projekt na zajęciach koła teatralnego.

     Na kilku pierwszych spotkaniach koła teatralnego (we wrześniu i październiku 20r.) wykorzystaliśmy piękną pogodę i postanowiliśmy pobawić się trochę w fotografów. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie wykonać zdjęcia za pomocą swoich telefonów komórkowych, na których mieli uwiecznić piękną złotą jesień, a także ruch w przyrodzie i otoczeniu. Powstało mnóstwo ciekawych fotek, z których wybraliśmy wspólnie 29. Miały być one wywołane u fotografa i stanowić szkolną wystawę fotograficzną. Jednak przejście na zdalne nauczanie uniemożliwiło nam zaprezentowanie swojej twórczości w szkolnej przestrzeni. W związku z tym przenosimy swoje dzieła do wirtualnego świata i za pomocą szkolnej strony internetowej pragniemy przedstawić je szerszemu gronu.

                 Dziękujemy za pomysł panu Tomaszowi Zdanowiczowi, który prowadzi koło teatralne, a nauczyciel dziękuje: Aleksandrowi Kubickiemu, Weronice Tomczyk, Weronice Dudek, Amelii Przepiórce, Mai Filipowicz, Lenie Wajchert, Zofii Wąsiewicz, Nadii Karpisiewicz i Michalinie Gołzie za arcyciekawe fotografie.

   • Sukces plastyczny naszego ucznia
    • Sukces plastyczny naszego ucznia

    •       Niezmiernie nam miło pogratulować Antosiowi Kmieciowi wyróżnienia w konkursie plastycznym "Moja półka z wymarzonymi książkami ".Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, partnerem Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto dodać,że konkurs odbył się w czerwcu podczas nauki zdalnej.Podsumowanie miało miejsce 2 listopada 2020 roku. Jego celem była oczywiscie promocja czytelnictwa. Konkurs okazał sie świetną alternatywną formą  twórczego i kreatywnego spędzania czasu podczas pandemii. Antoni świetnie wykorzystał ten czas i umiejętności, które szlifował na lekcjach plastyki oraz zajęciach  kółka plastycznego już od przedszkolaka. Antoś to nasz szkolny artysta i niejeden sukces plastyczny ma juz za sobą. Do rysowania i malowania nie trzeba go długo namawiać, bo to zarazem talent i pasja. Jesteśmy dumni, że ze nasz uczeń mógł reprezentować godnie naszą szkołę. 

   • Kolejny monitor interaktywny
    • Kolejny monitor interaktywny

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Kolejny monitor interaktywny .

              Pod koniec października 20r. nasza placówka wzbogaciła się o kolejny nowoczesny 75 calowy monitor interaktywny. Jest on bogato wyposażony i będzie służył nauczycielom oraz uczniom. Został zamontowany w sali nr 10, w której uczą się przede wszystkim uczniowie klasy III, jednakże będą z niego korzystać wszyscy, którzy będą się w tej sali uczyć.

           Monitor został zakupiony dzięki hojności Rady Rodziców, która przeznaczyła na ten cel 70% wartości zakupu. 30% zostało pokryte przez organ prowadzący szkołę. 

          Dyrektor, rada pedagogiczna i wszyscy uczniowie składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za tak piękny prezent! Dzięki wykorzystaniu tak nowoczesnego sprzętu lekcje stają się innowacyjne, ciekawe i różnorodne, a nowoczesne technologie przestają być dla nauczycieli obce. 

             Wspomnijmy tylko, że w 2019 roku szkoła wzbogaciła się o pierwszy taki monitor, który został zamontowany w sali nr 21 i służy uczniom już od roku. Środki na ten zakup zostały wtedy pozyskane z rządowego programu "Aktywna tablica", natomiast organ prowadzący dopłacał tylko niewielką kwotę w formie wkładu własnego.

          Obecnie w szkole wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i wspomniane monitory, w każdej sali jest także laptop wysokiej klasy. Ponadto w ostanim czasie w sali komputerowej zostały wymienione cztery komputery stacjonarne na sprzęt nowszej generacji.   

   • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020
    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Edukacji Narodowej 2020.

     Dzień Edukacji Narodowej 2020

     14 października 20r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym pandemicznym czasie świętowaliśmy w zdecydowanie mniejszym gronie. W uroczystości na sali gimnastycznej brali udział tylko uczniowie klas 1-8 SP, nauczyciele, Ksiądz Proboszcz Przemysław Krzywański oraz Pani Ewa Prus – Wiceprezes Stowarzyszenia, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Dzieci z oddziału przedszkolnego „0” oraz dzieci z przedszkola świętowały w swoich klasach z paniami wychowawczyniami.

     Dyrektor, dziękując Nauczycielom za ich codzienną pracę, odwołał się do pięknych słów Janusza Korczaka:

     „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,

     ale żeby dobrze wiedział,

     nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,

     nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

     a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

     W swoich podziękowaniach podkreślał, że zgodnie ze słowami tego wielkiego pedagoga pracują nauczyciele w naszej szkole. Pan Pokojowczyk słowa podziękowania skierował także do pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli organu prowadzącego, rodziców i uczniów. Podkreślał, że wszyscy tworzymy zgraną społeczność szkolną.

     W tym szczególnym dniu Pan Pokojowczyk wręczył nauczycielom i pracownikom nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je:

     • Pani Marlena Stojecka
     • Pani Katarzyna Szenfeld
     • Pani Jolanta Bednarek
     • Pani Justyna Filipowicz
     • Pani Dorota Szwedek – Wypych
     • Pani Emilia Kulas

     Natomiast Pani Ewa Prus wręczyła nagrody Organu Prowadzącego. Otrzymali je:

     • Pan Jakub Pokojowczyk
     • Pan Maciej Elegańczyk

     Zebrani obejrzeli także część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klasy 8 pod kierunkiem Pani Marleny Stojeckiej.

     Cała społeczność szkolna przygotowała także specjalne podziękowanie dla Pani Ewy Prus, która od 2012 roku pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Podejmowała ona najważniejsze i często trudne decyzje dotyczące funkcjonowania placówki. Jej praca była całkowicie bezinteresowna – w czynie społecznym. Poświęciła szkole wiele swojego prywatnego czasu. Jesteśmy jej za wszystko bardzo wdzięczni! Obecnie prezesem został Pan Jakub Pokojowczyk, natomiast Pani Ewa Prus nadal jest w Zarządzie i pełni funkcję Wiceprezesa. Pani Ewie piękne podziękowanie przygotowali uczniowie, a przedstawiciele wszystkich organów szkoły z dyrektorem na czele wręczyli Pani Ewie kwiaty i podarunek.

     W przemiłej atmosferze wszyscy rozeszli się do domów.

     Bardzo przepraszamy za brak zdjęć – usterka karty w aparacie spowodowała utratę wszystkich fotografii z tego dnia. Zamieszczone zdjęcia i film pozyskaliśmy od nauczycieli i uczniów – dziękujemy.

   • Druga klasa celebruje Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
    • Druga klasa celebruje Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

    • 2 pażdziernika klasa II naszej szkoły obchodziła wraz z wychowawcą panią Renatą Kościelak Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W związku z tym w tygodniu poprzedzającym to matematyczne święto na lekcjach matematyki odbywały się zabawy z tabliczką mnożenia.Uczniowie rozwiązywali łamigłówki,rebusy, grali w gry planszowe i nie tylko, utrwalając w ten spośób znajomość tabliczki mnożenia. Pani Renata przygotowała dla swoich uczniów wiele ciekawych zajęć w dniu 2 października, co będzie można zobaczyć w galerii zdjęć. Drugoklasiści w tym dniu bawili się wyśmienicie. Oprócz zabaw matematycznych mieli też możliwość sprawdzenia czy tabliczkę mnożenia zna nasz pan Dyrektor, pani sekretarka, pani matematyczka, pan polonista, panie z przedszkola czy pani sprzątaczka. Okazało się, że wszyscy dorośli doskonale znają tabliczkę mnożenia. Wszystkie odpowiedzi były bezbłędne, a dzieci szczęśliwe, że  to one mogły odpytywać swoich nauczycieli i pracowników szkoły. Dziękujemy pani Renacie Kościelak  za pomysł, który warty jest kontynuowania w kolejnym roku szkolnym. 

   • Zosia Szafrańska na podium
    • Zosia Szafrańska na podium

    • II miejsce naszej uczennicy w Konkursie Plastycznym "BEZPIECZNIE NA WSI -nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz. 

     Przypominamy, że z początkiem września uczennica naszej szkoły Zofia Szafrańska została nagrodzona, zajmując II miejsce w regionalnym etapie X Ogólnoposkiego Konkursu Plastycznego " BEZPIECZNIE NA WSI - nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz". Gratulujemy uczennicy talentu plastycznego.Warto nadmienić,że Zosia ma już kolekcję dyplomów ponieważ została nagrodzona również w IX edycji i VIII. Dziękujemy pani Renacie Kościelak, która prowadzi kołko plastyczne za pracę z naszymi artystami. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Braliśmy udział we wszystkich edycjach. Z niecierpliwością czekamy na kolejną. 

   • Dzień Spadającego Liścia
    • Dzień Spadającego Liścia

    • Tak oto obchodziliśmy Dzień Spadającego Liścia, który przypada na 23 września. Te przepiękne prace wykonały najmłodsze dzieci z naszej szkoły uczęszczające na zajęcia kółka plastycznego czyli zerówkowicze, pierwszoklasiści i drugoklasiści. Brawa dla nich. Dziękujemy pani Renacie Kościelak za inspirację. 

   • Jesień w parku
    • Jesień w parku

    • Jesień w parku

     Jesień w pełni. Zatem nasze sześciolatki i pięciolatki z niewielką pomocą pani Małgorzaty Agaciak wykonały piękną makietę jesiennego parku. Do wykonania jej użyły liści, kasztanów, bibuły i rolek po papierze toaletowym. Była super zabawa. Dziękujemy pani Małgosi za super pomysł. 

   • Zajęcia rozwijające - Koło chemika
    • Zajęcia rozwijające - Koło chemika

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zajęcia rozwijające - Koło chemika .

     Na zajęcia rozwijające z chemii prowadzone przez Panią Dorotę Szwedek-Wypych uczęszczają w tym roku szkolnym uczniowie klasy 7 i 8. Na kilku zajęciach, które odbyły się do tej pory uczniowie bawili się z papierem i atramentem, badali pH substancji oraz wykonywali eksperymenty z barwnikami spożywczymi. Eksperymenty, które wykonali to chemiczne jojo z octu, sody i oleju, wykrywanie ukrytych napisów i rysunków różnymi substancjami chemicznymi, badanie odczynu produktów z życia codziennego. Najbardziej atrakcyjne okazały się doświadczenia z barwnikami, tęcza w probówce (kolumna gęstości), malowanie na mleku, tęcza z cukierków oraz rozdzielanie chromatograficzne barwników. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i z pewnością rozwijają zainteresowanie uczniów tym przedmiotem :) 

   • Szkolny Konkurs „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”
    • Szkolny Konkurs „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

    • Szkolny Konkurs „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

     1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie
     2. Koordynator konkursu: Jakub Pokojowczyk – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i j. polskiego, doradca zawodowy
     3. Adresaci konkursu: uczniowie klas: 5, 6, 7, 8
     4. Cele konkursu:
     1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybranego zawodu.
     2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybranej drogi kształcenia.
     3. Realizacja zadań wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
     4. Upowszechnianie wiadomości na temat rynku pracy i różnorodnych zawodów.
     5. Doskonalenie umiejętności z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, język polski, plastyka, technika.
     1. Zasady udziału w konkursie:
     1. Uczniowie wykonują tzw. teczkę zawodoznawczą na temat jednego, wybranego zawodu wg poniższych zasad:
     • teczka powinna być zbiorem kartek stanowiących zwartą całość,
     • teczka powinna zawierać, jako kolejne rozdziały:

     - stronę tytułową,

     - spis treści,

     - wstęp z opisem zawodu,

     - opis predyspozycji do wykonywania zawodu, a także opis cech, które dyskwalifikują do wykonywania danego zawodu,

     - wykonywane czynności w zawodzie,

     - opis środowiska pracy i wykorzystywanego sprzętu,

     - zalety i wady danego zawodu,

     - opis drogi kształcenia i dojścia do uzyskania uprawnień w danym zawodzie,

     - możliwości zatrudnienia na rynku pracy,

     - płace w tym zawodzie,

     - szanse rozwoju i awansu zawodowego, itp.

     Teczka może być wzbogacona na przykład o: zdjęcia, ciekawostki dotyczące danego zawodu, wywiad z osobą pracującą na tym stanowisku, przedstawienie zajęć alternatywnych czy pokrewnych w sytuacji, gdyby w danym zawodzie nie było możliwości zatrudnienia.

     • Teczka może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, komputerowej, itp.
     • Teczkę należy złożyć u p. Jakuba Pokojowczyka do 10 listopada 2020r.
     • Każdy uczeń, który złoży teczkę otrzyma „+” z aktywności (kl. 8 z wosu, kl. 5,6,7 z j. polskiego) oraz pochwałę do dziennika.
     • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące (kl. 8 z wosu, kl. 5, 6,7 z j. polskiego).
     • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku 2020 i będzie połączone z wystawą.  
     • Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

     - p. Jakub Pokojowczyk – nauczyciel wosu, j. polskiego, doradca zawodowy

     - p. Anna Olczyk – nauczyciel informatyki, plastyk

     • Komisja oceniać będzie przede wszystkim:

     - zaangażowanie i samodzielność wykonania pracy

     - pracochłonność wykonanej pracy

     - poprawność merytoryczną, w tym, czy teczka zawiera wszystkie niezbędne elementy (rozdziały), czy nie zawiera błędów rzeczowych, np. złe nazewnictwo szkół, itp.

     - poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz estetykę wykonania.

      

     Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

   • Pomagamy na zimę - Szkolne Koło Wolontariatu
    • Pomagamy na zimę - Szkolne Koło Wolontariatu

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pomagamy na zimę - Szkolne Koło Wolontariatu.

               W naszej szkole pełną parą działa koło wolontariatu. Rozpoczęliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek, a także uczestniczyliśmy w akcji „Pomagamy na zimę”. Uczniowie klas VI i VII brali udział w zajęciach kulinarnych w ramach zajęć z wychowawcą, w trakcie których przygotowywali sałatkę z pomidorów w zalewie. Jesienny smak zakręcony w słoikach ma umilić zimowe wieczory potrzebującym z naszej parafii, ale także z innych regionów ziemi kaliskiej. Obie klasy bardzo zgodnie pracowały. Każdy miał wyznaczone zadanie. Uczniowie przynieśli za darmo potrzebne słoiki i produkty. Dlatego serdecznie dziękujemy Państwu Tomczykom i Państwu Ignaszakom za podarowanie na ten szczytny cel warzyw w postaci cebuli, ogórków i pomidorów. Dziękujemy także za przeprowadzenie akcji Panu Tomaszowi Zdanowiczowi, wychowawcy obu klas, który opiekuje się także szkolnym wolontariatem.

                 Oczywiście to nie koniec pomocy. Już nasi uczniowie z klas VI i VII przygotowują się do zajęć w naszej zerówce, klasie I i II. Poprowadzą zajęcia rozwijające czytelnictwo i ortografię,
     a także gry i zabawy. Brawa za ich aktywność na rzecz pomocy młodszym kolegom.