• Rozpoczęcie roku szkolnego 23/24
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 23/24

    • 4 września 23r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Serdecznie witamy wszystkich i życzymy owocnej pracy! Uroczystość rozpoczęła się w kościele mszą św., następnie wszyscy spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Dyrektor Szkoły, Pan Jakub Pokojowczyk przekazał najważniejsze informacje, m.in. dotyczące remontów, które zostały przeprowadzone w czasie wakacji, a także sporo mówił o zachowaniu bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i domu. Przedstawił także nowych nauczycieli i pracowników. W naszej placówce pracę rozpoczęli: p. Katarzyna Marciniak, p. Agata Waliszewska, p. Agata Kurzyńska, p. Arleta Janczak, p. Marzena Szymczak oraz ks. Maciej Borowicz. Życzymy im zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dzieciom i uczniom życzymy wytrwałości w nauce!

   • Zakończenie roku szkolnego 22/23
    • Zakończenie roku szkolnego 22/23

    • 23 czerwca 23r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej wręczono dyplomy i nagrody książkowe najmłodszym: dzieciom z przedszkola oraz oddziału przedszkolnego „0”. Dyrektor gratulował szczególnie tym dzieciom, które ukończyły przedszkole i od września będą uczyć się już w zerówce oraz dzieciom, które już od nowego roku pójdą do klasy I. Dziękował rodzicom za zaangażowanie w życie przedszkola i szkoły.

     Następnie, o godzinie 10.30 odbyła się uroczysta Msza Św. z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły. W kościele przedstawiciele całej społeczności szkolnej podziękowali księdzu za trud posługi kapłańskiej. Ksiądz Proboszcz Przemysław Krzywański będzie bowiem pracował niedługo już w innej parafii. Podziękowania i życzenia wszystkiego dobrego w dalszym życiu złożyli: p. Ewa Prus – Wiceprezes Rychnowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży, p. Justyna Pietrzak – Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Jakub Pokojowczyk – Dyrektor szkoły oraz Zofia Szafrańska – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

     O godzinie 11.30 odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1-8. Na uroczystości obecni byli: Pan Sławomir Musioł – Wójt Gminy Blizanów, Pani Joanna Włodarczyk – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Blizanów, Pan Grzegorz Słodkowski – Radny Rady Gminy Blizanów, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na czele z Panią Ewą Prus – Wiceprezesem, Ks. Przemysław Krzywański, Pani Justyna Pietrzak – Przewodnicząca Rady Rodziców. W części artystycznej zaprezentowały się uczennice, które zatańczyły tańce narodowe. Zostały one przygotowane przez p. Małgorzatę Agaciak. Natomiast uczniowie klasy 7 wraz z wychowawczynią p. Anną Olczyk pożegnali naszych absolwentów i przygotowali dla nich krótkie wystąpienie oraz upominki. Uczniowie klasy 8 także wystąpili na scenie i złożyli podziękowania gronu pedagogicznemu. Złożyli także uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Na zakończenie wystąpiły także uczennice należące do zespołu mażoretek. Swój układ zadedykowały uczniom klasy 8. W trakcie uroczystości dyrektor p. Jakub Pokojowczyk podsumował rok szkolny i przypomniał wszystkim, aby dbali o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji. Dużą część uroczystości wypełniły wyróżnienia. Wójt Gminy Blizanów wraz z Panią Joanną Włodarczyk wręczyli uczennicy klasy 8, Nadii Karpisiewicz Stypendium Naukowe. Stypendium otrzymują uczniowie klas 7-8 posiadający wybitne wyniki w nauce. Dyrektor Szkoły wręczył: wyróżnienia uczniom klas 1-8 za wysokie wyniki w nauce i wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie, listy gratulacyjne rodzicom uczniów klasy 8, certyfikaty absolwentów uczniom klasy 8, nagrody uczniom reprezentujących szkołę w Poczcie Sztandarowym, nagrody uczniom obsługującym sprzęt nagłaśniający, nagrody przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, nagrody za działalność w zakresie wolontariatu. Ponadto wręczono tytuł Mistrza Szkoły uczniowi klasy IV Tobiaszowi Fułkowi. Uczeń uzyskał najwyższą średnią oraz wzorowe zachowanie. Dyrektor podziękował także przyjaciołom szkoły, czyli rodzicom, którzy w sposób szczególny angażowali się w działalność placówki. Wśród wyróżnionych rodziców byli tacy, którzy przez wiele lat pomagali szkole. Były to mamy ósmoklasistów: Panie Monika Gołza i Izabela Wąsiewicz. Wójt Gminy, Pani Kierownik Referatu Oświaty oraz Pan Radny złożyli szczególne podziękowania Księdzu Proboszczowi Przemysławowi Krzywańskiemu. Ksiądz kończy pracę w szkole oraz na parafii. Przedstawiciele Gminy Blizanów dziękowali za dziesięcioletnią posługę kapłańską i życzyli wszystkiego dobrego w dalszej drodze i misji kapłańskiej. Pan Dyrektor podziękował natomiast Pani Annie Olczyk, która również od września będzie pracowała w innej placówce. Z zaproszonych gości głos zabrali: Pani Justyna Pietrzak- przewodnicząca RR oraz Wójt Gminy Blizanów. W swoich wystąpieniach podkreślali, jak potrzebna i  odpowiedzialna jest praca nauczycieli. Życzyli oni wszystkim pedagogom i pracownikom dobrych i udanych wakacji. My również przyłączamy się do życzeń.

     Szczęśliwych i radosnych wakacji życzymy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, dzieciom i uczniom oraz ich rodzicom! Do zobaczenia we wrześniu!

   • Apel podsumowujący sukcesy
    • Apel podsumowujący sukcesy

    • 22 czerwca 23r. odbył się apel, podczas którego podsumowano najważniejsze przedsięwzięcia szkolne. Wręczono uczniom dyplomy, nagrody, wyróżniono najlepszych i najaktywniejszych.

     • Wręczono dyplomy i medale najmłodszym uczestnikom zajęć pływackich, które odbywały się na basenie Konsylium.
     • Podsumowano udział w programie SKS WIELKOPOLSKA; wręczono dyplomy uczniom i uczennicom z grupy pływackiej i siatkowej. Program realizują uczniowie, a koordynatorem jest p. Maciej Elegańczyk.
     • Wręczono uczniom klasy IV karty rowerowe. Wszyscy z tej klasy zaliczyli egzamin pod czujnym okiem p. Macieja Elegańczyka.
     • Najlepsi pływacy odebrali karty pływackie.
     • Pan Maciej Elegańczyk wraz z dyrektorem Panem Jakubem Pokojowczykiem w sposób szczególny wyróżnili najlepszych i najaktywniejszych sportowców roku szkolnego 22/23. Zostali nimi uczniowie klasy 8: Zofia Wąsiewicz, Nadia Karpisiewicz, Michał Cichorek, Bartosz Prus.
     • Wręczono medale wszystkim uczniom uczęszczającym regularnie na zajęcia basenowe.
     • Cztery uczennice zostały wyróżnione przez Panią Jolantę Gilicką za aktywne czytelnictwo. Dziewczynki otrzymały książki i pamiątkowe dyplomy.
     • Dwóch uczniów: Tobiasz Fułek i jego brat Witold Fułek zdobyli wyróżnienia w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – niebezpiecznych substancji unikamy”. Chłopcy zdobyli te wyróżnienia na etapie regionalnym Południowej Wielkopolski. Do konkursu uczniów przygotowała p. Renata Kościelak.
     • Pani Małgorzata Agaciak podsumowała realizowaną przez cały rok szkolny innowację pedagogiczną o charakterze metodyczno-wychowawczym „Świetlicowe sprawności”. Innowacja była realizowana przede wszystkim podczas zajęć świetlicowych. Pani Agaciak wzbogaciła tym samym zajęcia na świetlicy poprzez zmotywowanie uczniów do zdobywania różnorodnych sprawności. Podczas apelu wyróżniono uczniów, którzy zdobyli przynajmniej jedną sprawność, a nagrodzono tych, którzy sprawności zdobyli najwięcej.

      

     Gratulujemy dzieciom i uczniom sukcesów, a nauczycielom dziękujemy za podejmowanie działań rozwijających naszych wychowanków!

   • Wycieczka do Opola
    • Wycieczka do Opola

    • W dniach 15-16 czerwca 23r. odbyła się wycieczka do Opola, w której uczestniczyli uczniowie klas 4-8. Program był bardzo bogaty i ciekawy. Młodzież zwiedziła między innymi: Muzeum Polskiej Piosenki, Zamek Górny, zoo oraz starówkę. Wrażeń nie brakowało. Wycieczka stała się świetną okazją do integracji uczniów. Wspomnienia pozostaną z nami na całe życie. Pięknie dziękujemy Pani Elżbiecie Lesińskiej za zorganizowanie wyjazdu oraz Paniom: Annie Olczyk, Marlenie Stojeckiej i Klaudii Melce.

   • Jesteśmy Szkołą Uczącą Się!
    • Jesteśmy Szkołą Uczącą Się!

    • 14 czerwca 23r. odbyła się w naszej szkole konferencja upowszechniająca, która była podsumowaniem realizowanego w placówce czteroletniego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zmierzającego do wszechstronnego rozwoju nauczycieli i uczniów. Nasza placówka rozwinęła się na tyle, że przyznano jej zaszczytny tytuł „Szkoły Uczącej Się”. To zwieńczenie długotrwałej pracy nauczycieli i uczniów nad podnoszeniem jakości uczenia. W pierwszych dwóch latach realizowaliśmy zadania na poziomie podstawowym. W tym etapie poznawaliśmy podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu i informację zwrotną oraz wprowadzaliśmy je do swojej codziennej praktyki. Kolejne dwa lata realizowaliśmy zadania na poziomie zaawansowanym. W tym etapie koncentrowaliśmy swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowaniu strategii oceniania kształtującego i wprowadzaniu podstawowych praktyk do profesjonalnej pracy. Dyrektor uczył się wprowadzać do szkoły zmianę mającą na celu poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracowali w małych grupach i wspólnie gromadzili doświadczenia oraz doskonalili warsztat pracy. Bezcenną dla wszystkich była współpraca z innymi placówkami oraz liczne szkolenia. Oba te etapy zakończyły się dla nas sukcesem. W każdym etapie szkole towarzyszył asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w jaki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektor i nauczyciele podejmowali samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynikało z dialogu i współpracy. 

     Praca w każdym etapie trwała dwa lata, a jej przebieg koordynowały w szkole liderki: Panie: Justyna Filipowicz, Marlena Stojecka i Dorota Szwedek-Wypych. Naszą szkołę wspierała także asystentka z  ramienia CEO Pani Małgorzata Ostrowska. Po zakończeniu działania szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie zaszczytnego tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Aby otrzymać certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic, należy dokonać podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym oraz zorganizować konferencję na poziomie zaawansowanym, która upowszechniać będzie ocenianie kształtujące. Co właśnie w naszej szkole się dokonało.

     14 czerwca 23r. na konferencji gościliśmy przedstawicieli z placówek, które także realizują bądź realizowały program CEO. Swoją obecnością zaszczycili nas nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej z Kalisza, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola ze Stawiszyna oraz Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich ze Skokowej. Nad całością przebiegu czuwał dyrektor szkoły Pan Jakub Pokojowczyk. W trakcie konferencji nauczyciele z zaproszonych szkół obserwowali zajęcia otwarte, które przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: Justyna Filipowicz, Marlena Stojecka, Katarzyna Szenfeld i Anna Olczyk. Lekcje te zostały później omówione podczas panelu dyskusyjnego, w którym brali udział nauczyciele naszej szkoły, dyrektor, asystent oraz zaproszeni goście z inny szkół. Nasza placówka otrzymała informację zwrotną na temat pracy dydaktycznej i kierunków dalszego rozwoju. Praca szkoły została wysoko oceniona, dlatego uznano, że tytuł „Szkoły Uczącej Się” jak najbardziej zostanie nam przyznany.

     Zwieńczeniem była uroczystość w sali gimnastycznej, na którą zostali zaproszeni: rodzice reprezentowani przez Panie: Justynę Pietrzak – Przewodniczącą RR oraz Karolinę Borowską – wiceprzewodniczącą RR, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, m.in. Pani Monika Gołza, a także Pan Grzegorz Słodkowski – Radny Rady Gminy Blizanów. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie, których przygotowały do występu Panie: Małgorzata Agaciak i Renata Kościelak. Dyrektor Szkoły wraz z liderkami odebrali z rąk Pani Małgorzaty Ostrowskiej certyfikat potwierdzający wysoką jakość pracy naszej szkoły.

     To wielkie święto przejdzie już do historii, ale zdobyte doświadczenia będą owocowały w kolejnych latach. Nasi nauczyciele przeszli trudną, ale wartościową drogę, dzięki której stali się lepszymi pedagogami, a nasi uczniowie z pewnością zwiększyli swoją świadomość na temat odpowiedzialności za swój proces uczenia się. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali w programie oraz włączyli się w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia i Rodzicom za zorganizowanie poczęstunku dla gości.  

   • Dzień Rodziny i podsumowanie projektu LOTTO "RUCH TO ZDROWIE"
    • Dzień Rodziny i podsumowanie projektu LOTTO "RUCH TO ZDROWIE"

    • W poniedziałek, 5 czerwca 23r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Rodziny. Przed swoimi rodzicami wystąpiły dzieci z punktu przedszkolnego, zerówki i klas I-III. Impreza połączona była z zakończeniem projektu "Ruch to zdrowie" finansowanego przez fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, w ramach którego odbywały się w naszej szkole warsztaty taneczne. W warsztatach uczestniczyły dziewczynki z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Podczas uroczystości zaprezentowały kilka tańców, których się nauczyły na zajęciach. Dzieciom występ sprawił ogromną radość, a rodzice, dumni ze swych pociech, nagradzali je gromkimi brawami. Występy zakończyły się wręczeniem małym tancerkom dyplomów i medali oraz wspólnym tańcem integracyjnym. Koordynatorką programu realizowanego w szkole była p. Małgorzata Agaciak, natomiast całą uroczystość przygotowały Panie: Klaudia Melka, Sylwia Wawrzyniak, Małgorzata Agaciak, Alicja Kwiryng, Jolanta Bednarek, Renata Kościelak oraz Anna Olczyk.

   • Dzień Dziecka
    • Dzień Dziecka

    • „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – ta myśl Janusza Korczaka towarzyszyła nam 7 czerwca 23r. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Rodzice i nauczyciele przygotowali dla wszystkich moc atrakcji. Były zamki dmuchane, byk rodeo, wodne kule, pokaz strażacki, grill, stoiska z napojami, lodami, pyszną zupą, cukrową watą czy popcornem. Ponadto wszyscy mogli ufarbować swoje włosy, zrobić sobie kolorowe warkoczyki, zagrać w szachy, a także wziąć udział w wyścigach sprawnościowych, czy rozgrywkach sportowych. Atmosfera i pogoda sprzyjały zabawie. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie naszego wspólnego święta.

   • Współpraca ze Szkołą Podstawową w Krzykosach
    • Współpraca ze Szkołą Podstawową w Krzykosach

    • 15 maja 23r. nasz dyrektor i jednocześnie nauczyciel języka polskiego, Pan Jakub Pokojowczyk, udał się do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzykosach. Spotkał się z uczniami klas 6-8 na spotkaniu literackim, podczas którego prezentował swoją poezję i przede wszystkim tomik "Znikąd" wydany w roku 2022. Tomik został wydany dzięki wsparciu finansowemu GBP w Blizanowie. Pan Pokojowczyk jest także wieloletnim czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i od 2010 roku nieprzerwalnie sprawdza matury i egzaminy ósmoklasisty. Dlatego też został poproszony o to, by w Krzykosach przeprowadził warsztaty dla uczniów klasy 8 w zakresie przygotowania do tego ważnego egzaminu. Zajęcia były bardzo wartościowe, a uczniowie bardzo aktywni: chętnie pracowali, zadawali dużo pytań dotyczących także samego przebiegu egzaminu. Dowiedzieli się między innymi tego, jak unikać błędów rzeczowych, co stanie się, gdy napiszą zbyt krótką pracę lub gdy nie odwołają się do lektury obowiązkowej. Zajęcia warsztatowe były im bardzo potrzebne, a wiedza zdobyta na zajęciach z pewnością przyczyni się do wyższych wyników z tego ważnego egzaminu. Serdecznie pozdrawiamy całą społeczność szkoły w Krzykosach, a szczególne podziękowanie za zaproszenie kierujemy do Dyrektor placówki, Pani Iwony Osowskiej-Dziuby.

   • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
    • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    • 9 maja 2023 roku uroczyście obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 -maja. Pan Dyrektor Jakub Pokojowczyk rozpoczął akademię, wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn.  Następnie nauczyciel, Pan Tomasz Zdanowicz krótko przedstawił historię pierwszej w Europie ustawy zasadniczej i dalszych losów Polski. W międzyczasie uczennice z klas I – III zatańczyły trojaka, a dzieci z zerówki przepiękny taniec wprowadzający nas w nastrój wyjątkowości tamtych wydarzeń. Oba tańce zostały przygotowane i wykonane w ramach realizowanego w szkole projektu Lotto „Ruch to zdrowie”. Opiekunem uczennic jest Pani Małgorzata Agaciak. Następnie młodsi uczniowie udali się do sal, gdzie wykonali w grupach plakat „Ja i Polska”, a starsi uczestniczyli w turnieju utrzymanym w formacie programu „Jeden  z dziesięciu”. Tematem przewodnim w tym roku była wiedza na temat życia i działalności Ojców Konstytucji 3 -maja. Zwycięzcą okazał się Jonasz Gołza, uczeń klasy VIII. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tej pięknej uroczystości. Format turnieju już chyba na stałe wpisze się w obchody tamtych ważnych dla Polski wydarzeń.

   • Lekcje z paleontologiem
    • Lekcje z paleontologiem

    • 8 maja 23r. do naszej szkoły i przedszkola zawitał Pan Szymon Górnicki – paleontolog i paleoartysta. Pan Szymon ma szczególną pasję do historii paleontologii i paleosztuki. Jest autorem kilku artykułów, głównie na temat paleosztuki. Charakterystyczną częścią jego kreatywnej pracy są satyryczne paleontologiczne rysunki. Współcześnie angażuje się w paleoartystyczne projekty, pisanie artykułów, przeprowadzanie wywiadów oraz szeroko pojętą edukację paleontologiczną. Zajęcia edukacyjne, które przeprowadził w naszej placówce były wyjątkową podróżą w świat dinozaurów. Uczniowie i dzieci poszerzyli swoją wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej, a także geografii. Zajęcia były także dobrym pomysłem na realizację treści z zakresu doradztwa zawodowego. Czy warto zostać paleontologiem? Z pewnością tak, jeżeli tylko chcemy odkrywać i zagłębiać się w fascynujący świat prehistorii. Dziękujemy Panu Szymonowi za przeprowadzenie wartościowych lekcji.

   • Dzień Ziemi
    • Dzień Ziemi

    • Każdego roku 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tegorocznym obchodom przyświecało hasło "Zainwestuj w naszą planetę", które miało na celu podkreślenie konieczności zwrócenia naszej uwagi oraz poświęcenia czasu na zastanowienie się nad rozwiązaniem problemów środowiskowych dotyczących głównie: nadmiernej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, nadmiernej ilości śmieci i wyrzucaniu ich w miejsca do tego nie przeznaczonych.Nasza Szkoła również włączyła się w obchody tego dnia. Uczniowie klas 0 - 8 przygotowali plakaty z pomysłami jak można pomóc Ziemi. Najpiękniejsze pomysły zostały nagrodzone. Dzieci uczęszczające na świetlicę przygotowały piękne Ekostworki. Wszystkie prace można podziwiać na szkolnych korytarzach. 26 kwietnia 23r. uczniowie klas 4, 5 i 6, którzy uczęszczają na koło przyrodnicze, zaprezentowali akademię ekologiczną, w której zostały przedstawione główne problemy Ziemi związane z działalnością człowieka.Uczniowie klasy 8 przedstawili wyniki projektu, w którym głównym celem było określenie jakości powietrza oraz jego zanieczyszczenia w Rychnowie. Badania były wykonywane przez uczniów zimą przez okres trzech miesięcy - wyniki pomiarów również zostały zamieszczone na tablicy wraz z pracami uczniów. Musimy być świadomi, że nasze osobiste zaangażowanie - czyli właśnie inwestowanie w  planetę, jest konieczne, aby ją chronić, jest receptą na lepszą przyszłość, dlatego uczniowie zakończyli akademię apelem: Nie odziedziczyliście Ziemi na zawsze, pożyczyliście ją tylko na chwilę od waszych dzieci. Cokolwiek uczynicie ziemi, uczynicie samym sobie! Dziękujemy pani Ani Olczyk za przygotowanie dekoracji do przedstawienia, a pani Elżbiecie Lesińskiej za przygotowanie akademii oraz koordynację projektu.

   • Współpraca ze SP w Starkówcu Piątkowskim
    • Współpraca ze SP w Starkówcu Piątkowskim

    • 21 kwietnia 23r. nasz dyrektor i jednocześnie nauczyciel języka polskiego, Pan Jakub Pokojowczyk, udał się do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim. Spotkał się z uczniami klas 4-8 na spotkaniu literackim, podczas którego prezentował swoją poezję i przede wszystkim tomik "Znikąd" wydany w roku 2022. Tomik został wydany dzięki wsparciu finansowemu GBP w Blizanowie. Pan Pokojowczyk jest także wieloletnim czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i od 2010 roku nieprzerwalnie sprawdza matury i egzaminy ósmoklasisty. Dlatego też został poproszony o to, by w Starkówcu przeprowadził warsztaty dla uczniów klasy 8 w zakresie przygotowania do tego ważnego egzaminu. Zajęcia były bardzo intensywne i twórcze. Uczniowie aktywnie pracowali, zadawali dużo pytań dotyczących także samego przebiegu egzaminu. Dowiedzieli się między innymi tego, jak unikać błędów rzeczowych, co stanie się, gdy napiszą zbyt krótką pracę lub gdy nie odwołają się do lektury obowiązkowej. Zajęcia warsztatowe były im bardzo potrzebne, a wiedza zdobyta na zajęciach z pewnością przyczyni się do wyższych wyników z tego ważnego egzaminu. Serdecznie pozdrawiamy całą społeczność szkoły w Starkówcu Piątkowskim, a szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Bestyńskiej za zaproszenie. 

   • XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. S. Gillera
    • XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. S. Gillera

    • 18 kwietnia 23r. uczniowie Pana Jakuba Pokojowczyka: Nadia Karpisiewicz, Zofia Wąsiewicz, Bartosz Prus (kl. 8) uczestniczyli w XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera w Opatówku. Do konkursu należało przygotować recytację dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej. Nasi uczniowie podeszli do zadania ambitnie, wybrali bowiem wiersze trudne: "Wrażenia z teatru", "Miłość szczęśliwa", "Miłość od pierwszego wrażenia". W przesłuchaniach wzięło udział ponad 40 uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych. Gratulujemy naszym uczniom odwagi i cieszymy się, że mogli zdobyć nowe doświadczenia. Oswajanie się z wystąpieniami publicznymi jest bowiem bardzo ważne we współczesnym świecie. Podziękowania dla p. J. Pokojowczyka za przygotowanie uczniów do konkursu oraz dla p. Zdanowicza, który udał się z uczniami na konkurs. Dziękujemy także rodzicom za zorganziowanie transportu. 

   • Spotkanie z autorką książek dla dzieci
    • Spotkanie z autorką książek dla dzieci

    • W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z autorką Panią Katarzyną Ryrych. To pisarka, która należy do grona najpopularniejszych autorek książek dla dzieci i młodzieży oraz najczęściej nagradzanych polskich pisarek. Przybyła do nas ze swoim pupilem - psem, który zachwycił dzieci. Pani Katarzyna opowiedziała o warsztacie pisarskim, przybliżyła postacie bohaterów książek. Zrobiła to w sposób bardzo obrazowy, co spodobało się uczniom. Pozostawiła nas z wyjątkowymi wspomnieniami. Dziękujemy! Organizatorką spotkania w szkole była Pani Jolanta Gilicka, nauczyciel bibliotekarz. 

   • Współpraca z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu
    • Współpraca z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu

    • W dniu 28 marca 2023 r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Panią Mariolę Śmiecińską, która przeprowadziła cykl warsztatów czytelniczych. W klasie III uczniowie poznali "Baśnie i legendy kaliskie" w oparciu o zbiory E. Kor - Walczaka.Uczniom klasy VII i VIII został przybliżony temat "Przypisy i bibliografie załącznikowe."Uczniowie klasy V poznali "Historię powstania książki." Spotkanie zorganizowała p. Jolanta Gilicka - nauczyciel bibliotekarz. 

   • KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
    • KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET

    • 10 marca 2023 r. w naszej szkole miał miejsce niezwykły koncert. W piątkowy wieczór zaprosiliśmy Panie z najbliższej okolicy, by wspólnie uczcić Dzień Kobiet. Pomysł zrodził się spontanicznie, a całe przedsięwzięcie zorganizowali nauczyciele Pani Renata Kościelak i Pan Tomasz Zdanowicz, którzy zresztą poprowadzili koncert. Pani Renata zajęła się częścią artystyczną, a Pan Tomasz organizacyjną. Przede wszystkim wystąpili nasi uczniowie, którzy do występów zaprosili też swoich bliskich czy koleżanki. Szczególne podziękowania należy skierować do gości specjalnych, którzy także postanowili się zaprezentować. Pan Stanisław Pawlikowski uraczył publiczność śpiewem i monologami. Prywatnie warto zauważyć, że jest dziadkiem naszej nauczycielki Pani Katarzyny Szenfeld. Dziękujemy także Panu Radnemu Grzegorzowi Słodkowskiemu za akordeonowy koncert oraz zespołowi wokalnemu Dynamitki za żywiołowe piosenki o kobietach. Pragniemy także podkreślić, że poczęstunek został przygotowany (ciasta upieczone) przez naszych wspaniałych nauczycieli. Dziękujemy pięknie. Zapraszamy za rok!

   • SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII
    • SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

    • 6 marca 23r. rozstrzygnięto SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII. Został on przeprowadzony w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO. Polegał na napisaniu dyktanda. Dziękujemy wszystkim za udział - frekwencja była naprawdę wysoka. A zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     Koordynatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: p. Jakub Pokojowczyk i p. Tomasz Zdanowicz.

     Oto lista nagrodzonych:

     Kategoria klas 3-5:

     I miejsce Lena Kornacka

     II miejsce Aleksandra Kozłowska

     III miejsce Marianna Cieślak

     wyróżnienie Gabriela Kmieć

     Kategoria klas 6-8:

     I miejsce Ewa Kowalska

     II miejsce Błażej Chojnacki

     III miejsce Nadia Karpisiewicz

     wyróżnienie Witold Fułek

   • 10 lat istnienia Stowarzyszenia!
    • 10 lat istnienia Stowarzyszenia!

    • 28 stycznia 23r. odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców i Stowarzyszenie. Podczas zabawy świętowano także 10 lat istnienia Rychnowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Justyna Pietrzak, na ręce prezesa i jednocześnie dyrektora szkoły, Pana Jakuba Pokojowczyka, wręczyła list gratulacyjny z podziękowaniami za codzienny trud wkładany w prowadzenie szkoły i przedszkola. Członkowie Zarządu w swoim przemówieniu podkreślili, jak ważny jest udział rodziców w stowarzyszeniu. Pani Ewa Prus, Wiceprezes Stowarzyszenia, zachęcała wszystkich do tego, by wstępować w szeregi członków Stowarzyszenia. Podkreśliła, iż liczy przede wszystkim na zaangażowanie młodych rodziców w pracę na rzecz naszej wspólnej placówki, bo tylko dzięki takiej współpracy możemy cały czas się rozwijać Życzmy sobie tak owocnych kolejnych 10 lat! Jednocześnie dziękujemy Rodzicom, Zarządowi Stowarzyszenia i wszystkim Członkom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i przedszkola, dyrektorowi i wszystkim przyjaciołom, którzy codziennie pracują na nasze wspólne sukcesy, a przede wszystkim na sukcesy naszych dzieci i uczniów!

   • Dzień Babci i Dziadka
    • Dzień Babci i Dziadka

    • 27 stycznia 23r. obchodziliśmy hucznie Dzień Babci i Dziadka. Na scenie zaprezentowały się wszystkie dzieci z przedszkola, zerówki oraz wszyscy uczniowie ze szkoły. To tradycyjnie wielkie święto w naszej placówce, odwiedzają nas bowiem babcie i dziadkowie tych najmłodszych dzieci, ale i tych najstarszych uczniów. Występy były bardzo różnorodne! Nie brakowało śpiewów, recytacji, tańców i skeczy. Było wesoło i bardzo miło. Niespodzianka dla wszystkich babć i dziadków się udała! Na zakończenie były życzenia i piękne tulipany. Serdecznie dziękujemy p. Jolancie Bednarek i p. Marlenie Stojeckiej za przygotowanie tak bogatego programu artystycznego, a p. Annie Olczyk za piękną scenografię. Dziękujemy także wszystkim pozostałym nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniu dzieci i młodzieży do występów, ale także wraz z p. Urszulą Gabrysiak i Emilią Kulas koordynowali organizację całej imprezy. Kierujemy także serdeczne podziękowania do Rodziców, bez których nie udałoby się przygotować dzisiejszego święta! 

   • Ruch to zdrowie!
    • Ruch to zdrowie!

    • Każdy wie, że ruch to zdrowie, dlatego w dniu 20.stycznia 23r., uczniowie klas IV - VIII, korzystając z uroków zimy, doskonalili jazdę figurową na lodowisku w Kaliszu 🎿❄😊 Te wyjątkowe lekcje wychowania fizycznego bardzo się naszym uczniom podobają! 

     Panu Maciejowi Elegańczykowi dziękujemy za zorganizowanie wyjazdu, a Pani Ani Olczyk, Eli Lesińskiej i Panu Tomaszowi Zdanowiczowi za czujną opiekę 😍